Pagrindiniai Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos veiklos tikslai:

  • koordinuoti asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą;
  • bendradarbiauti su Vilniaus apskrities bei miesto valdymo struktūromis vystant ir įgyvendinant ūkio ir infrastruktūros projektus;
  • palaikyti dalykinius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijomis;
  • aprūpinti savo narius reikiama informaciją;
  • rinkti narių pasiūlymus ir pageidavimus, sistematizuoti, organizuoti jų įgyvendinimą;
  • aktyviai dalyvauti Lietuvos pramonininkų konfederacijos veikloje, įgyvendinant jos tikslus.