1995 10 26 – įvyko Asociacijos Steigiamasis susirinkimas, prezidentu išrinktas AB “Vilniaus Vingis” generalinis direktorius Vaclovas Šleinota
1996 01 11 – įregistruota Asociacija

1996 03 06 – įstota į Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK).
2000 03 01 – įsteigta Vilniaus miesto Trišalė taryba (VM TT)
2001 10 29 – įsteigta Vilniaus apskrities Trišalė taryba (VA TT)
2001 12 18 – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto Kelių policija
2004 04 22 – prezidentu išrinktas Lietuvos ir Austrijos BĮ UAB “VAE Legetecha” generalinis direktorius Antanas Kovas
2005 02 03 – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Darbo birža (VDB)
2006 02 14 – įsigaliojo bendradarbiavimo sutartis su Grodno Laisvos ekonominės zonos administracija (LEZ)
2006 09 28 – pasirašyta Paramos teikimo sutartis tarp Ūkio ministerijos, LVPA ir VPVA Nr. S-BPD2004-ERPF-3.2.5-04-06/0019 projektui “Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos veiklos plėtra ir paslaugų kokybės gerinimas”

2007 08 31 – pasirašytas ketinimų protokolas su Minsko LEZ

2007 09 03 – pasirašyti sutikimai bendradarbiauti su Vitebsko ir Mogiliovo LEZ

2007 09 04 – pasirašytas sutikimas bendradarbiauti su Gomelio-Ratono LEZ

2007 09 05 – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bresto LEZ