Asociacija įregistruota 1996 metais, jungia Vilniaus krašto įvairių pramonės šakų įmonių,  verslo krypčių įstaigų, paslaugų ir konsultacinių firmų. Asociacijos nariai gamina įvairią produkciją ir teikia paslaugas: metalo ir medžio gaminius, statybines medžiagas, pakuotę, pakavimo  ir prekybos įrangą; konditerinius gaminius; teikia technikos priežiūros, spausdinimo, draudimo, finansines, mokymo, konsultavimo paslaugas.

Asociacijos tikslai yra regiono verslo plėtra, gerinant bendras verslo sąlygas, atstovauti narių interesus valstybinėse, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose, rengti bendrą dalyvavimą verslo misijose, mugėse ir parodose.

Asociacija palaiko glaudžius ryšius su giminingomis šalies ir užsienio organizacijomis, Lituvos ir užsienio ambasadomis. Asociacija yra Lietuvos pramonininkų konfederaciojos nariai, o atstovai konfederacijos komitetų ir darbo grupių narai. Asociacijos atstovasas yra Įmonių politikos darbo grupėje prie Įmonių direktorato Briuselyje.

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija bendradarbiauja su Respublikos valdžios, Vilniaus apskrities bei miesto  struktūromis, verslo, mokslo, profesinių sąjungų ir kitomis organizacijomis.

2000 metais, Vilniaus darbdavių organizacijų iniciatyva buvo įsteigta Vilniaus miesto, o 2001 metais ir Vilniaus apskrities socialinių partnerių Trišalės tarybos. Abejose Tarybose  asociacija turi po du narius. Tarybose diskutuojama miesto ir regiono plėtros, darbo užimtumo, darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo, veslininkų mokymo ir kitais klausimais. Rengiami išvažiuojamieji Vilniaus apskrities Trišalės tarybos posėdžiai rajonų centruose.

Asociacijos veikloje prioritetais laikomos verslo sąlygų, pramonės ir verslo infrastruktūros gerinimo, įmonių konkurencingumo didinimo, narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo, rinkos apsaugos nuo ne saugių  ir ne kokybiškų gaminių, aplinklos apsaugos problemos.

Į asociacijos narių susirinkimus kviečiami ministerijų, jų departamentų ir agentūrų atstovai, miesto ir apskrities savivaldybių darbuotojai, vyriausybinių įstaigų ir visuomeninių organizacijų  atsakingi darbuotojai.