plants-200029

Artimiausi renginiai

2016 kovo 31 d.  – VPVA prezidiumo posėdis

 

2016 balandžio 8 d. – Vilniaus regiono Trišalės tarybos (VR TT) posėdis

Vykdomi projektai
Flag_of_the_European_Union

Projektas VS/2015/0382

„Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis – skatinantis darbuotojus dalyvauti įmonės ekonominėje veikloje ir finansų valdyme“    

 

             Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, kaip partneris dalyvauja VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras (PVMC) vykdomame projekte „Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis – skatinantis darbuotojus dalyvauti įmonės ekonominėje veikloje ir finansų valdyme“ (angl. „New social co-operation model – raising employees’ involvement in the company’s financial management and economic performance).Pprojekto sutarties Nr. VS/2015/0382,  yra finansuojamas Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

             Kiti partneriai: Estonian Employers Confederation (EEC) (Estija), Free trade union confederation of Latvia (FTUL) (Latvija), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA), Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), NORDBILDUNG Bildungsverbund gGmbH fur die Metall- und Elektroindustrie gemeinnutzige GmbH (NORDBILDUNG) (Vokietija).

             Yra tik 10 ES šalių, įskaitant Lietuvą, Estiją, Latviją, kuriose nėra apibrėžta teisinė bazė dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės finansiniame ekonominiame valdyme. 3 Baltijos šalys, įstojusios į Europos sąjungą, pasirinko Europos socialinį modelį. Šiuo metu Baltijos šalyse tinkamas metas įdiegti socialinio vystymosi modelį, kuris apimtų socialinę partnerystę ir jo vieną iš formų – darbuotojų dalyvavimą finansiniame ekonominiame įmonės valdyme. Vokietijoje yra įteisintas darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme. Šia veikla siekiama stiprinti nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp darbuotojų ir darbdavių atstovų. Šiame projekte Vokietijos partneriai pasidalins savo gerąja praktika ir įžvalgomis su Lietuva, Estija ir Latvija. Įtraukiant darbuotojus į įmonės ekonominį finansinį valdymą siekiama skatinti ir stiprinti Direktyvos 2002/14 / EB, kuri apima ES teisės aktų dėl darbuotojų dalyvavimo nacionaliniu lygmeniu ir Direktyvos 2009/38 / EB, kuri apima ES teisės aktų dėl darbuotojų dalyvavimo tarptautiniu lygmeniu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje įgyvendinimą.

               Pagrindiniai projekto veiklos tikslai:

  1. a) skatinti keitimąsi informacija ir gerąja praktika, kuria siekiama sukurti palankias sąlygas darbuotojams dalyvauti įmonės ekonominiame finansiniame valdyme. (NORDBILDUNG iš Vokietijos dalinsis gerąja patirtimi ir įžvalgomis);
  2. b) skatinti supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje;
  3. c) pasidalinti patirtimi, skatinti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių ir suinteresuotųjų subjektų, skatinančių bendradarbiavimą su Europos sąjungos institucijomis, įgyvendinant ir gerinant ES teisės veiksmingumą dėl darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme Baltijos regione.

             Baltijos šalyse veikia daug tarptautinių kompanijų ir filialų, taigi perimti tiek nacionalinę, tiek tarptautinę darbuotojų dalyvavimo patirtį įmonių valdyme yra labai svarbu. Veiksmų partneriai, kaip BUSINESSEUROPE, ETUC, EZA veikia tarptautinėse struktūrose ir gali padėti vystyti šio projekto struktūrą, pasidalinti gerąja praktika. Pagrindinis tikslas yra suteikti patirtį ir mokymus galutiniams vartotojams, stiprinti darbuotojų dalyvavimą įmonių valdyme Baltijos regione.   Projekte numatytais veiksmais, skatinant įmonių/kompanijų ekonominį augimą, siekiama pritaikyti darbuotojus prie naujų iššūkių, taip pat pritaikyti darbuotojus ir darbdavius prie Europos socialinio dialogo pokyčių, taip pat prisidėti prie Europa 2020 tikslų ir siekių įgyvendinimo.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015-11-02 – 2017-04-30

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

Partneriai
LPK logo_LT
lpsk_krc_veliava-290x160
lietuvos_inovaciju_centras
1265lt
logo
investors-forum_logo